. Dzięki temu narzędziu poznasz swój user agent, żeby móc się na przykład rozpoznać w statystykach swojej strony internetowej, czy wykorzystując tę informację do uruchomienia bota.

User agent to dokładniej ujmując po prostu ciąg tekstowy, który przeglądarka internetowa wysyła do serwera, aby podać informacje o sobie i swojej wersji. Dzięki temu serwer może dostosować odpowiedź do konkretnej przeglądarki i jej wersji, co pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości danej przeglądarki. User agent jest często używany do identyfikacji typu urządzenia, na którym działa przeglądarka, co pozwala serwerowi na dostosowanie zwracanej zawartości do rozmiaru ekranu i innych cech danego urządzenia.',

Kontakt

Skontaktuj się z nami

W razie potrzeby kontaktu lub współpracy zapraszamy do formularza.

Kontakt